آموزش مهارت مکالمه احوال پرسی رسمی

A Formal Greeting

Mr.Miladi is introducing his friend Mr.Clarke to Mr.Esfehani

Mr Miladi : this is my French teacher Mr.Clarke

Mr Esfehani : How do you do ?

Mr Clarke : How do you do ?

Mr Esfehani : It’s nice to meet you

Mr Clarke : Nice to meet you too

Mr Esfehani : Are you here on vacation ?

Mr Clarke : Yes you have a very beautiful country

Mr Esfehani : Thank you. What do you do Mr.Clarke ?

Mr Clarke : I’m an architect

یک احوال پرسی رسمی

اقای میلادی در حال معرفی دوستش اقای کلارک به اقای اصفهانی است .

  • اقای اصفهانیایشون معلم زبان فرانسوی من هستند
  • از دیدن شما خوشحالم
  • دیدن شما هم باعث خوشحالی منه
  • ایا برای تعطیلات اینجا هستید ؟
  • بله شما کشور بسیار زیبایی دارید
  • ممنونم . شغل شما چیه اقای کلارک ؟‌
  • من یک معمار هستم.

درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها