IELTS Speaking بخش دوم آزمون شفاهی آیلتس

بخش دوم آزمون شفاهی آیلتس

معرفی

در بخش دوم به داوطلب یک کارت داده میشود که بر روی آن یک موضوع قید شده است و داوطلب به مدت یک الی دو دقیقه یک فعالیت شفاهی (در یک موضوع مشخص) را انجام میدهد.موضوعات این بخش ساختار عمومی (جنرال نه آکادمیک) داشته و براساس محتوی هستند.قبل از شروع این بخش به داوطلب یک دقیقه زمان داده میشود تا ذهن خود را آماده کند و در صورت نیاز نکاتی را یادداشت کند.سپس در ادامه ممتحن (مصاحبه کننده) یک یا دو سوال میپرسد تا این بخش را به پایان برساند.‌(این سوالات در بعضی مواقع پرسیده نمیشوند مثلا زمانی که داوطلب تمام زمان را استفاده کرده باشد سوالی در این بخش توسط ممتحن مطرح نمیشود و بخش سوم بلافاصله شروع میشود.)

فرق بخش دوم با بخش اول آزمون ایلتس در چیست ؟

معمولا مسئله اینجاست که داوطلبین از بخش اول بسادگی میگذرند چرا که قطعا تجربه معرفی خود به شخص دیگری را بیشتر از یکبار داشته اند و در ادامه بخش دوم را کمی مشکل ساز میدانند بدین دلیل که ممکن است تجربه یک مکالمه بداهه و پویا در حالی که تحت آزمون هستند را نداشته و بنظرشان به سختی بتوان از عهده آن برآمد.میتوان گفت یک دقیقه آمادگی برای بخش دوم بخاطر همین موضوع مقرر گردیده است.

زمابندی

بحث زمانبندی یک مسئله قابل ملاحضه در بخش دوم است.در کل شما باید دو دقیقه صحبت کنید و معمولا چهار دستورالعمل (سوال) درباره موضوع مطرح میشود.بهتر است برای زمانبندی مناسب برای هر سوال سی ثانیه درنظر بگیرید.

استفاده کامل از بخش دوم

درنظر داشته باشید که با توجه به موضوع ممکن است با دامنه ای از دستورالعمل ها و زمان ها مواجه شوید پس این یک شانس بسیار خوبی برای شما بعنوان یک داوطلب است تا مهارت خود را در ساختارهای متفاوت و صحبت کردن درباره زمانهای گذشته - حال – آینده را نشان دهید.البته موضوع ها بگونه ای انتخاب شده اند تا داوطلب درباره مطالبی جالب و شخصی صحبت کند پس آرامش خود را حفظ کنید و از صحبت کردن درباره موضوع با ممتحن لذت ببرید.ایده های خود را از طریق جملات متعدد توسعه دهید و از نکاتی که قبل از شروع آزمون نوشته اید استفاده کنید.

موفقیت در بخش دوم آزمون شفاهی

تا جای ممکن سعی کنید طبیعی باشید(از جملات حفظی و پیش فرض خود زیاد استفاده نکنید).به زبان بدن خود توجه کنید منظور نحوه ی نشستن – حرکت های دست و چشم – استفاده درست از صدا و لحن – نشان دادن احساسات از طریق صورت میباشد.زبان بدن شما بصورت ناخوداگاه بگونه ای که شما درباره خودتان احساس میکنید و موقعیتی که در آن هستید ارتباط برقرار میکند.با صدای رسا و واضح صحبت کنید.با صدای خودتان علاقه و ذوق خود را نشان دهید(از تن صدای یکنواخت پرهیز کنید).در حالی که صحبت میکنید نگاه کردن به مصاحبه کننده را فراموش نکنید.داشتن یک ارتباط چشمی مثبت و چهره خندان راحتی و اعتماد به نفس شما را نشان میدهید.

در درس بعدی نکات تکمیلی و کاربردی را برای بخش دوم آزمون شفاهی آیلتس ارائه میکنیم.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها