IELTS Speaking دو نکته طلایی برای موفقیت در بخش اول

علائم حیاتی خود را نشان دهید

بخاطر داشته باشید که در مواقعی که در حال مصاحبه هستید بسیار مهم است که جواب های کامل بدهید و از جواب های کوتاه و تک کلمه ای پرهیز کنید.کاملا واضح و روشن است که آماده کردن پاسخ های کامل - مناسب – حاوی اطلاعات مفید و جالب در هر موضوع و شروع کردن پاسخ ها از نقاط منطقی تاثیر بسیار بهتری بر روی نتیجه آزمون شما میگذارد.مصاحبه کننده مجموعه جواب های سوالات را برای ارزیابی مکالمه انگلیسی شما نتیجه گیری میکند و قانع نخواهد شد مگر شما پاسخ های کاملی را ارائه بدهید.

به سوال زیر نگاه کنید و تصمیم بگیرید که کدام پاسخ به نظر قانع کننده میاید؟

Where do you live ?

A: In Tehran

B: Well,I was born in Shiraz,but I’ve lived in Tehran since I was 7.

قطعا جواب B به نظر قانع کننده تر و کامل تر میاید.

موفقیت ساده نیست ولی راهی برای آن وجود دارد

دواطلبی موفق است که استفاده کاملی از سوالات با دادن اطلاعات دقیق و مختصر بکند.اگرچه سعی کنید از کلمات بزرگ و توضیحات پیچیده پرهیز کنید.در مجموع جواب های شما باید ساده – قانع کننده – روان – دقیق و مرتبط به موضوع سوال باشد و جواب های پیچیده غیرمرتبط و نادقیق کسری نمره بهمراه دارند.

بطور خلاصه موضوعات مطرح شده در بخش اول آزمون ایلتس به شرح زیر است :

شغل

خانواده

محل زندگی

تحصیلات

عادت ها و تفریحات

علاقه مندی ها و عدم علاقه مندی ها

در ادامه درس ها به یکایک موضوعات پرداحته و کلمات مورد نیاز هر بخش را بهمراه مثال مطرح میکنیم.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها