آموزش کلمات انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی بهمراه مثال و کاربرد در جملات

آموزش گرامر انگلیسی

آموزش نکات گرامر و ساختار جملات زبان انگلیسی بهمراه مثال

آموزش تلفظ واژگان و جملات انگلیسی

آموزش نکات و اصول نحوه بیان صحیح جملات و تلفظ کلمات

آموزش افعال دو قسمتی انگلیسی

افعال دوبخشی بخش بزرگی از سردرگمی شما در زبان انگلیسی را برطرف خواهند کرد

آموزش اصطلاحات انگلیسی

آموزش کلیه اصطلاحات زبان انگلیسی با مثال و استفاده کاربردی

آموزش مهارت مکالمه

مکالمات انگلیسی در موقعیت های مختلف بهمراه آموزش تکنیک ها و فنون مکالمه روان

collocations

بعضی از کلمات و افعال در زبان انگلیسی باید درکنار هم استفاده شوند.یادگیری آنها شما را چندین قدم حرفه ای تر میکند.

آموزش مهارت خواندن متون انگلیسی

آموزش خواندن متون زبان انگلیسی با موضوعات مختلف بهمراه سوالات