زبان انگلیسی برای کسب و کار (Business)

business English

or

English for business

مقدمه

در دنیای اقتصادی امروز شرکت ها در ابعادی بسیار بزرگتری در جهان در حال رقابت بایکدیگر هستند. صاحبان مشاغل نیاز به ایجاد کردن کمپین های بازاریابی حتی برای مشتریان خرده خود دارند و برای باقی ماندن برندشان در بازار مستلزم هماهنگ سازی های بین المللی نیز هستند.بسیاری از این ارتباطات و روابط از طریق زبان انگلیسی صورت میگیرند.و در نتیجه برای بازاریابان و صاحبان مشاغل بین المللی یا حتی داخلی داشتن مهارت های زبان انگلیسی بازاریابی یک پیش نیاز اساسی و حیاتی قلمداد میشود.

کاربرد زبان انگلیسی برای کسب و کار

زبان انگلیسی کسب و کار و بازاریابی تا کنون برای دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی و بازریابی که قصد شرکت در مشاغل مرتبط با بازاریابی در محیط های انگلیسی زبان را دارند گسترش یافته است.با فراگیری فنون مکامله و زبان انگلیسی بازاریابی شما یک شانس استثنایی برای استخدام در موقعیت های شغلی حرفه ای بازاریابی پیدا میکنید.

موضوع های کلیدی برنامه آموزشی آموزشگاه زبان مهرآئین برای زبان انگلیسی بازاریابی ـ تجارت و کسب و کار شامل مباحث زیر میشوند.

  • برنامه بازاریابی 1 : بازرسی (حسابداری –فروش) و هدف گذاری
  • برنامه بازاریابی 2 : استراتژی ها و تکنیک ها
  • ارتباطات مشتریان بین المللی
  • تجزیه تحلیل بازار
  • توسعه محصولات جدید و برند سازی
  • ترویج و گسترش محصول
  • بازاریابی دیجیتال ( الکترونیکی )
  • نمایشگاه ها
  • جذب تامیین کنندگان و نمایندگی ها

برای شرکت در دوره های زبان انگلیسی کسب و کار آموزشگاه زبان مهرآئین و دریافت مشاوره با واحد رزرو و تعیین سطح ما تماس حاصل فرمائید :

02166974618