زبان انگلیسی و دانش آموزان

بسیاری از دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان درس زبان انگلیسی را سخت تر از آن میدانند که بتوان نمره ای قابل قبول در آن بدست آورد و بعلاوه زبان انگلیسی آخرین درسی است که برای کنکور کارشناسی به سراغش میروند.

عدم توانایی دانش آموزان در بکارگیری زبان انگلیسی

مسئولیت این مشکل تا حد قابل توجه ای بر گردن سيستم آموزشی مدارس و آموزشگاه ها میباشد و دانش آموزان این مقاطع پس از گذراندن چهارسال مطالعه زبان در مدارس از توانایی مكالمه کمی برخوردارند و یا در بعضی مواقع بدلیل برخود غیر حرفه مربی اعتماد به نفس کافی برای صحبت کردن را ندارند.