English Proverbs یا ضرب المثل های زبان انگلیسی

هر فرهنگ مجموعه ای از گفتار های هوشمندانه دارد که برای زندگی بهتر نصیحت هایی را پیشهاد میدهد.این گفته ها ضرب المثل خوانده میشوند.

ضرب المثل ها چگونه در یادگیری زبان انگلیسی کمک میکنند ؟

دانستن ضرب المثل های واقعا رایج زبان انگلیسی برای مهارت شنیداری مفید است چرا که شما آنها را در مکالمه های روزمره زبان انگلیسی میشنوید.

نکته مهم این است که مردم فقط در بعضی مکالمات ضرب المثل ها را کامل میگویند و اغلب فقط بخشی از آنرا میگویند.

مانند : the wrong don’t make

یادگیری ضرب المثلها به شما کمک میکند تا فرهنگ زبان انگیسی و نحوه فکر کردن مردم انگلیسی زبان را بهتر درک کنید.

همچنین یادگیری ضرب المثل ها میتواند تجربه مفیدی باشد که شما در خلال آن قادر خواهید بود ساختار مکالمات زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید.