فرمت کلی آزمون آیلتس

در هر دو نوع آیلتس جنرال و آکادمیک قسمت های شنیداری ( Listening ) و صحبت کردن یا مکالمه ( Speaking ) یکسان میباشند.اما موضوع و مطالب بخش های خواندن و نوشتن دارای مولفه های متفاوتی در انوع جنرال و آکادمیک هستند.

بخش کتبی آیلتس

بخش های شنیداری – خواندن و نوشتن آزمون آیلتس در یک روز و بدون وقفه برگزار میشوند.اگرچه بخش اسپیکینگ یا صحبت کردن در یک هفته قبل یا بعد روز آزمون کتبی کامل میشود که زمان آن توسط مرکزی که در آن امتحان میدهید تعیین میشود.

زمان کل آزمون ایلتس جنرال 2 ساعت و 45 دقیقه میباشد.

فرمت بخش شنیداری آیلتس جنرال و آکادمیک

زمان : 30 دقیقه

شما در این بخش به 4 فایل صوتی که توسط انگلیسی زبانان ضبط شده است گوش خواهید داد.سپس به سوالات مربوطه پاسخ خواهید داد.

فایل صوتی شماره یک : مکالمه بین دو نفر که درباره موضوعات اجتماعی روزانه ظبط شده است.

فایل صوتی شماره دو : یک منولوگ ( مکالمه کوتاه) در ارتباط با موضوعات روزانه خواهد بود.برای مثال صحبتی درباره امکانات محلی یک دانشگاه.

فایل صوتی شماره 3 :یک مکالمه بین دو تا چهار نفر که درباره موضوعات تحصیلی و یا آموزشی –پژوهشی میباشد برای مثال : یک استاد دانشگاه و یک دانشجو درباره یک تکلیف یا تحقیق بحث میکنند.

فایل صوتی شماره 4 : یک مونولوگ درباره موضوعات علمی برای مثال یک سخرانی دانشگاهی است.

ارزیابی های آیلتس از دانش شنیداری زبان انگلیسی

سیستمی که با این آزمون شما را ارزیابی میکند به دنبال شواهدی دال بر توانایی شما برای درک ایده های اصلی و اطلاعات جزئی و واقعی در هر فایل صوتی میباشد.همچنین درک عقاید و سلایق سخنور- منظور و نحوه بیان جملات در هر فایل صوتی بعلاوه توانایی شما برای پردازش ایده ها همگی مهارت هایی هستند درآیلتس مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.

برای دریافت مشاوره و حضور در کلاس های آموزش تکنیک های لیستنینگ آیلتس با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید :

02166974618