فرمت بخش صحبت کردن یا Speaking آیلتس

زمان : 11 -14 دقیقه

این بخش از آزمون آیلتس نحوه استفاده شما از زبان انگلیسی رسمی را بررسی میکند.کلیه بخش های این ازمون ضبط میشوند.

بخش اول آزمون شفاهی آیلتس:

ممتحن(امتحان گیرنده ) از شما سوالات عمومی درباره خودتان و دامنه ای از موضوعات متداول وعمومی مانند : خانه – خانواده – کار و پیشه – تحصیلات و علایق شخصی میپرسد.این بخش بین چهار الی پنج دقیقه زمان میبرد.این قسمت از آزمون برای آن دسته از داوطلبانی طراحی شده است که نیاز به نمره بالایی نداشته و متوسط نمره 5 تا 6 آیلتس برایشان کافی است.

بخش دوم آزمون شفاهی آیلتس :

در این بخش به شما یک کارت داده میشود که در آن از شما خواسته شده است تا در باره یک موضوع مشخص صحبت کنید.شما در این بخش یک دقیقه وقت خواهید داشت تا برای صحبت کردن به مدت دو دقیقه آماده شوید.بعد از اتمام دو دقیقه مکالمه انفرادی ممتحن یک یا دو سوال درباره همان موضوع از شما میپرسد.

بخش سوم آزمون شفاهی آیلتس :

در این بخش سوالات بیشتری درباره همان موضوع عنوان شده در بخش دوم پرسیده خواهد شد.این سوالات به شما این شانس را میدهند تا ایده ها و موضوعات مختلف و متضاد بیشتر و پیشرفته تری را به بحث بگذارید.این قسمت از ازمون بین چهار تا پنج دقیقه طول خواهد کشید.این بخش بهمراه قسمت دوم برای دواطلبانی طراحی شده است که برای دریافت نمره بالاتر احتیاج به بحث و مکالمه بیشتری دارند.

آموزشگاه زبان مهرآئین با سابقه درخشان زبان آموزان خود در این بخش از آزمون آیلتس این افتخار را دارد که دوره های آمادگی آزمون شفاهی آیلتس را برگزار و داوطلبان آزمون را با سبک و شیوه متفاوتی برای این بخش آماده کند.

شماره تماس واحد مشاوره و رزرو :‌ 02166974618