مرحله دوم روش اول یادگیری واژگان جدید :

مرحله دوم:

مقدمه

نکته قابل توجه دیگر این است که بعضی از کلمات بیش از چند معنی دارند و یادگیری چندین معنی که گاهی باهم خیلی تفاوت دارند میتواند منجر به دلسردی و کنار گذاشتن یادگیری کلمات جدید زبان انگلیسی بشود.

راه حلی ساده برای کلماتی که چند معنی دارند :

کلمات مترادف هر واژه را یاد بگیرید با اینکار حجم زیاد کلمات برایتان کم میشود.همینکار را میتوانید برای کلمات متضاد نیز بکنید. یادگیری و آشنایی با نکاتی مانند پسودند ها و پیش وند ها میتواند حجم زیاد کلمات را برایتان کاهش دهد.

خلاصه و جمع بندی روش اول

کلمات و لغات را حفظ نکنید.از آنها استفاده کنید.دایره واژگان غنی خیلی راحت میتواند باعث تقویت مهارت های دیگر شما بشود و نهایتا شما را به مکالمه روان تری میرساند.سعی کنید کلمات جدیدی که از ذهنتان فراموش میشوند و یا هم معنی های خیلی زیادی دارند را با ساختن جملات و آوردن آن جملات در غالب یک داستان تکرار و تمرین کنید.هرچه جملات بیشتری با کلمات بسازید مهارت جمله سازی و مهارتهای مکالمه ای خود را بطور ناخودآگاه تقویت کرده اید و همچنین میتوانید از یادگیری زبان انگلیسی لذت ببرید و واقعا پیشرفت کنید.

با ما در ارتباط باشید تا راهنمایی و مشاوره بیشتری دریافت کنید.

شماره تماس واحد مشاوره و تعیین سطح آموزشگاه زبان مهرآئین : 02166974618