یادگیری واژگان زبان انگلیسی و دردسر شماره یک زبان آموزان !

بدون شک یکی از بزرگترین مشکلات هر فردی که درحال فراگیری زبان انگلیسی است نحوه یادگیری و استفاده از لغات و واژگان جدید می باشد.

بازار داغ واژگان زبان انگلیسی

اول بگذارید مطلبی را برایتان روشن کنیم.

روش های حفظی که در حال حاضر در بازار مد شده اند اکثرا در قالب کوتاه مدت پاسخگو هستند و شما تعداد زیادی از کلمات را نمیتوانید بهمراه این سیستم ها یادبگیرید در واقع این روش ها هیچ گونه ایده ای برای استفاده و کاربرد از دایره لغات ندارند (هدف اصلی همینه اصن!) و یا بهتر است که بگوییم نمیتوانند داشته باشند!! بعلاوه در این نوع روشها لغات خیلی سریع تر از آنچه که تصور میکنید فراموشتان میشوند.

اینها مشکلات اصلی این روش های بازاری میباشند.

یادگیری واژگان جدید!

دقت کنید همیشه میگوییم یادگیری کلمات و لغات انگلیسی و نه حفظ کردن آنها.

چرا که شما خیلی ساده میتوانید با استفاده از روش های مبتنی بر توانایی های ذهن دایره لغات خود را افزایش داده و با بکار گیری دانش لغوی خود سطح بقیه مهارت هایتان از جمله شنوایی و خواندن و نهایتا مکالمه زبان انگلیسی را افزایش بدهید.

اما چگونه باید کلمات و واژگان را مطالعه کرد؟

لینک های زیر را دنبال فرمایید.