چگونه لغات و واژگان زبان انگلیسی را بخوانیم ؟

برای اینکار بطور عمده سه روش وجود دارد.

روش اول

مرحله 1 :

برای یادگیری کلمات جدید زبان انگلیسی سعی کنید از تصویر سازی استفاده کنید.یعنی هر کلمه که معنی آنرا پیدا میکنید در غالب یک جمله در ذهن خود تصویری متناسب بر معنی و مفهوم آن کلمه درست کنید و هر زمان که سراغ آن کلمه میروید جمله تصویرسازی شده خود را به یاد بیاورید.برای کمک و راهنمایی در یافتن ایده ها و تصویر دقیق میتوانید از جملات پیش فرض و موجود در دیکشنری ها استفاده کنید.

نکته ای برای کمک به تصویر سازی کلمات جدید

برای ساختن جملات تصویرسازی شده بهتر است به زندگی شخصی و باورهای خودتان رجوع کنید.تکرار و تمرین این روش باعث پیشرفت مهارت گرامر و در نهایتا مکالمه زبان انگلیسی شما میشود و درکنار آن قدرت فکر کردن به زبان انگلیسی را درخود ایجاد میکنید.جملاتی که میسازید را در وبلاگ ما و یا در وبسایت های معرفی شده از طرف ما قرار بدهید تا اگر اشتباهی داشتید تصحیح شده و بتوانید در مکامله با خیال راحت استفاده کنید.