Collocation یا همایند ها چیستند ؟

همایندها حاصل ترکیب دو کلمه یا بیشتر میباشند که عموما با یکدیگر استفاده میشوند. بگونه ای که استفاده از آنها در مکالمات روزمره انگلیسی باعث میشود شما در مقابل یک انگیسی زبان طبیعی تر و مسلط تر بنظر برسید.

همایند ها کدام هستند ؟

برای مثال :

A waste of money

Phone number

A soccer player

Fresh air

Birthday party

Commite suicide

تمام کلمات لیست شده برای یک انگلیسی زبان کاملا طبیعی هستند.در حالی که یک فرد فرانسوی و یا اسپانیایی ممکن است یگوید “the room of the hotel” که به گوش یک انگلیسی زبان عجیب میرسد چرا که ترکیب طبیعی آن در زبان انگلیسی ‘hotel room’ میباشد.

یک مثال دیگر برای همایند ها میتوان به مهمانی تولد گرفتن اشاره کرد ممکن است بگویید “I made a birthday party for my son” که در زبان انگلیسی صحیح نیست و بجای آن باید بگویید : “I threw a birthday party for my son” .بطور کلی دو کلمه ‘Throw’ و ‘party’ با یکدیگر همایند هستند.

چرا یادگیری همایند ها در زبان انگلیسی اهمیت دارد ؟

یکی از موثرترین راه ها برای بهبود سطح مکالمه زبان انگلیسی دانستن این است که کدام کلمات با یکدیگر استفاده میشوند.یادگیری ترکیبات درست کلمات باعث میشود مکالمه شما طبیعی تر به نظر بیاید.دلیل دیگر یادگیری همایند ها اشتباهاتی هست که زبان آموزان در هنگام ترجمه از زبان خود به زبان انگلیسی انجام میدهند و نهایتا ترکیبات غیر طبیعی انگلیسی را میسازنند برای مثال : ‘make exercise’ – ‘take breakfast’ – ‘i married with him’ که همگی ترکیبات نادرستی هستند و باعث میشوند مکالمه شما غیر طبیعی و مبتدی بنظر برسد.

چگونه هماینده ها یا collocation ها را یادبگیریم ؟

استفاده کردن از دیکشنری هایی که معمولا شامل همایند ها نیز میشوند خالی از لطف نبوده و ما به شما دو دیکشنری

Merriam-webster’s Learner’s Dictionary

یا

Macmilan Dictionary

را پیشنهاد میکنیم.